BEWAREN HOELANG? OF VERNIETIGEN, VANAF WANNEER?

Wettelijk bent u verplicht om papieren, computerbestanden en andere gegevensdragers die (fiscaal) relevant kunnen zijn, zeven jaar te bewaren (digitale bestanden en back-up moeten ook leesbaar en raadpleegbaar zijn). Dat betreft dan met name de primaire administratie, zoals het grootboek, saldibalans en de vastlegging van debiteuren, crediteuren, in- en verkoopfacturen, voorraad en loonadministratie, maar ook agenda’s prijslijsten en kassarollen.

Op de algemene bewaartermijn van 7 jaar zijn er een paar uitzonderingen. Het betreft onroerendgoed­transacties en gegevens m.b.t. werknemers die aan gevaarlijke stoffen zijn blootgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht met bewaartermijnen.

Welke documenten

Bewaar­termijn

Bewaren vanaf

Wat mag
weg in 2019

Algemene administratie

7 jaar

Vanaf 1 januari na start administratie boekjaar

t/m 2011

Facturen

7 jaar

Na opstellen c.q. ontvangst factuur

t/m 2011

Gegevens loonadministratie (fiscaal belang)

5 jaar

Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd

t/m 2013

Gegevens personeelsdossier (géén fiscaal belang) getuigschriften, correspondentie, ontwikkelingsplan, etc.

2 jaar

Twee jaar na uitdiensttreding
Zie ook de uitzondering m.b.t. gevaarlijke stoffen etc.

t/m 2016

Jaarrekening en accountantsverklaring

7 jaar

Vanaf datum goedkeuring jaarrekening

t/m 2010

Administratie van een ontbonden rechtspersoon, inclusief papieren, computerbestanden en andere gegevensdragers

7 jaar

Na ontbinding rechtspersoon

t/m 2011

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed

9 jaar

Volgend op het jaar van ingebruikname

t/m 2009

Dividendnota’s

5 jaar

Na opstellen

t/m 2013

Subsidieadministratie

7 jaar

Vanaf datum opstellen

t/m 2011

Werknemers die aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld; arbeidsgezondheidskundig onderzoek en lijsten van werknemers die zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en asbest.

40 jaar

Vanaf beëindiging van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In principe
nooit !!

  Bewaartermijnen.pdf

Contact

Van der Ent | administraties & belastingen
info@vanderent.nl
06 54 772 446
Meidoornlaan 11, 3319 HP Dordrecht
Kamer van Koophandel 23044955

Wij werken samen met

Eskes & Nagtegaal v.o.f.
Singel 445, 3311 HH Dordrecht
078 613 84 88
www.eskesnagtegaal.nl

Website under construction